fon
logo
  

Հենրիկ Հայրիկի Աբրահամյան (1939 թվականի հոկտեմբերի 4 - 1999 թվականի հոկտեմբերի 27:  Զոհվել է ՀՀ Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձությունների ժամանակ) – պետական, հասարակական գործիչ, լրագրող, պատմական գիտությունների թեկնածու:

   Ծնվել է Գեղարքունիքի մարզի Սարուխան գյուղում:

   1986 թվականին նշանակվել է «Սովետական Հայաստան» թերթի գլխավոր խմբագրի տեղակալ:  1990-1999 թթ. եղել է «Հայաստան» թերթի գլխավոր խմբագիրը: 1999թ.-ի մայիսի 30-ին ընտրվել է ՀՀ ԱԺ պատգամավոր:

   Որպես լրագրող և հրապարակախոս՝ Հենրիկ Աբրահամյանն իր գրիչը ծառայեցրել է ճշմարտության որոնմանը՝ ցուցաբերելով իր գործին անսահմանորեն նվիրված լրագրողին յուրահատուկ անկեղծություն:

   Հենրիկ Աբրահամյանը հեղինակ է գիտական, հրապարակախոսական բազմաթիվ հոդվածների:  Հեղինակել  է «Արիության հեռավոր ճանապարհին », «Ճակատագրի ճանապարհներ» (համահեղինակ՝ Գևորգ Դևրիկյան), «Ժամանակի երկու դեմքը», «Հայոց բերդերը», «Բայազետ» գրքերը:

Генрик Айрикович Абраамян (1939-1999)

Генрик Айрикович Абраамян (4-го октября 1939 года – 27-го октября 1999 года. Погиб во время трагических событий, имевших место быть в зале заседаний Национального Собрания Республики Армения) – государственный, общественный деятель, журналист, кандидат исторических наук. Родился в селе Сарухан Гехаркуникской области. В 1986 году был назначен заместителем главного редактора газеты “Советакан Айастан”. 1990-1999г.г. был главным редактором газеты “Айастан”. 30-го мая 1999г. был избран депутатом Национального Собрания Республики Армения. Как журналист и публицист, Генрик Абраамян использовал свое перо в поисках истины, проявляя присущую безгранично преданному журналисту честность. Генрик Абраамян является автором многочисленных научных, публистических статей. Был автором книг “На дальнем пути доблести”, “Дороги судьбы” (соавтор Геворг Деврикян), “Два лица времени”, “Армянские крепости”, “Баязет”.

(կարդալ ավելին...)