fon
logo
  
From the side of the case, you can uk replica watches intuitively feel the beautiful curve of replica watches this watch, slim case and elegant natural curvature. It is replica watch also very comfortable to wear on the wrist swiss watches replica and fits the wrist.
15-01-2020

Պահանջվում է գազամատակարարման սարքերի եռակցող մասնագետ /սվարչիկ/: Ապահովում են կացարանով, հոգում են տրանսպորտային ծախսերը: Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է: Մյուս պայմաններին ծանոթանալու համար զանգահարել 095-25-40-50, 043-25-40-50 հեռախոսահամարով Արթուրին: 

կարդալ ավելին...
15-01-2020

Գավառում գործող կազմակերպությունն աշխատանքի է հրավիրում օպերատորի` ՙՑ1՚ հաշվապահական ծրագրի իմացությամբ, ինչպես նաև վարորդ-առաքիչի: Պայմաններին ծանոթանալու համար զանգահարել 091-33-89-58 հեռախոսահամարով: 

կարդալ ավելին...
11-01-2020

Սարուխանի հացի փռին անհրաժեշտ է վարորդ-առաքիչ /ավտոմեքենան տրամադրում է ընկերությունը/: Միաժամանակ աշխատանքի են հրավիրում լավաշ թխողի: Պայմաններին ծանոթանալու համար զանգահարել 077-30-40-00 հեռախոսահամարով: 

կարդալ ավելին...
20-12-2019

Սամարա քաղաքում աշխատանքի են հրավիրում խոհարարի: Ռուսաց լեզվի իմացությունը պարտադիր է: Պայմաններին ծանոթանալու համար զանգահարել 077-48-49-93 հեռախոսահամարով` Քաջիկին: 

կարդալ ավելին...
13-12-2019

Գավառ քաղաքում գործող ավտոլվացման կետում անհրաժեշտ են աշխատակիցներ: Պայմաններին ծանոթանալու համար զանգահարել 093-341-441 հեռախոսահամարով: 

կարդալ ավելին...
01-11-2019

Չելյաբինսկ քաղաքում աշխատանքի են հրավիրում << ХОВО>>  /самосвал 25տ/, << FAW>>   / китайский самосвал 25տ/,<<ԿԱՄԱԶ>> /самосвал 10տ/   և << Фронтальный погрузчик>>ավտոմեքենաների  /1,8 և 3խմ/  երեք վարորդների:  Ապահովում են կացարանով և սնունդով: Աշխատավարձը` 60.000 ռուբլի: Հեռ.՝ +7-912-470-57-70 /Viber, WhatsApp/: 

 
կարդալ ավելին...
15-10-2019

ՌԴ գուլպայի արտադրամասում աշխատանքի են հրավիրում վարորդի, պահեստապետի և արտադրամասի պետի: Պայմաններին ծանոթանալու համար զանգահարել +7-926-872-01-39 /Viber, WhatsApp կամ 007-985-835-23-43 հեռախոսահամարով:

կարդալ ավելին...
10-10-2019

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանը հայտարարում է բաց մրցույթ` ՙԳեղարքունիքի երկրագիտական թանգարան՚ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:
   Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվում են հետևյալ փաստաթղթերը.
  ա) Դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով /լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս/
  բ)  Մեկ լուսանկար` 3x4 չափսի
  գ) Քաղվածք` աշխատանքային գրքույկից
  դ) Ինքնակենսագրություն
  ե) Անձնագրի, բարձրագույն կրթության դիպլոմի (արական սեռի քաղաքացիները նաև զին. գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի) պատճենները
  զ) Կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ (լրացված)
  է) Տեղեկանք` մշտական բնակության վայրից
  ը) Հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթուղթ (դրանց առկայության դեպքում) 
  թ) Բնութագիր` վերջին աշխատավայրից (եթե կազմակերպությունը չի լուծարվել)
  ժ) Տեղեկանք, որ չի դատապարտվել հանցագործության կատարման համար, կամ դատվածությունը սահմանված կարգով հանված կամ մարված է
  ի) Տեղեկանք այն մասին, որ ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ
  լ) Տեղեկանք այն մասին, որ ինքը չի տառապում այնպիսի հիվանդությամբ, որը կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ պաշտոնում նշանակվելու դեպքում ծառայողական պարտականությունների կատարմանն ու լիազորությունների իրականացմանը:
    Մրցույթը կանցկացվի 2019 թվականի դեկտեմբերի 6-ին` ժամը 11:00-ին, մարզպետարանի շենքում   ( ք. Գավառ, Կենտրոնական Հրապարակ 7):
   Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է.
  ա) Համապատասխան բնագավառի բարձրագույն կրթություն` արվեստի տեսություն և պատմություն, պատմություն, հնագիտություն, փիլիսոփայություն, կովկասագիտություն, հայագիտություն, հայոց լեզու և գրականություն, մշակութաբանություն մասնագիտություններից որևէ մեկով
  բ) Ձեռնարկատիրական կամ կառավարման ոլորտի առնվազն 3 տարվա կամ առնվազն 5 տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ
  գ) Իր պարտականությունների կատարման համար անհրաժեշտ իրավական ակտերի իմացություն (այդ թվում` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, համապատասխան ոլորտի` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրություն և այլ իրավական ակտեր)
դ) Պետական կազմակերպության զարգացման և բարեփոխման հայեցակարգ,  
հիմնադրույթներ մշակելու կարողություն:
    Մրցույթին մասնակցելու համար դիմած քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է  անձամբ` անձնագրով կամ անձը հաստատող փաստաթղթով: 
    Փաստաթղթերն  ընդունվում են ամեն օր ժամը 9:00 – 16:00-ն (ընդմիջում` ժամը 13:00-14:00), բացի շաբաթ, կիրակի և տոնական օրերից, ք.Գավառ, Կենտրոնական Հրապարակ 7,   ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի անձնակազմի կառավարման բաժին, հեռ.` 060-65-06-26:
    Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է 2019 թվականի նոյեմբերի 8-ը:
   Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի անձնակազմի կառավարման բաժին:
                                                                ՀՀ  ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ

 

կարդալ ավելին...
10-10-2019

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանը հայտարարում է բաց մրցույթ` ՙՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լ. Քալանթարի անվան դրամատիկական թատրոն՚ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:
   Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվում են հետևյալ փաստաթղթերը.
  ա) Դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով  /լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս/.
  բ)  Մեկ լուսանկար` 3x4 չափսի
  գ) Քաղվածք` աշխատանքային գրքույկից
  դ) Ինքնակենսագրություն
  ե) Անձնագրի, բարձրագույն կրթության դիպլոմի (արական սեռի քաղաքացիները նաև զին. գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի) պատճենները
  զ) Կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ (լրացված)
  է) Տեղեկանք` մշտական բնակության վայրից
  ը) Հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթուղթ (դրանց առկայության դեպքում) 
  թ) Բնութագիր` վերջին աշխատավայրից (եթե կազմակերպությունը չի լուծարվել)
  ժ) Տեղեկանք, որ չի դատապարտվել հանցագործության կատարման համար, կամ դատվածությունը սահմանված կարգով հանված կամ մարված է
  ի) Տեղեկանք այն մասին, որ ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ
  լ) Տեղեկանք այն մասին, որ ինքը չի տառապում այնպիսի հիվանդությամբ, որը կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ պաշտոնում նշանակվելու դեպքում ծառայողական պարտականությունների կատարմանն ու լիազորությունների իրականացմանը:
    Մրցույթը կանցկացվի 2019 թվականի դեկտեմբերի 10-ին` ժամը 11:00-ին, մարզպետարանի շենքում  ( ք. Գավառ, Կենտրոնական Հրապարակ 7):
   Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է.
  ա) Համապատասխան բնագավառի բարձրագույն կրթություն` տեսալսողական արվեստ, մեդիաարվեստ, կինոարվեստ, երաժշտական արվեստ, կատարողական արվեստ, թատերական արվեստ, պարարվեստի ռեժիսուրա, արվեստի տեսություն և պատմություն, մշակութաբանություն մասնագիտություններից  որևէ  մեկով
  բ) Ձեռնարկատիրական կամ կառավարման ոլորտի առնվազն 3 տարվա կամ առնվազն 5 
տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ
  գ) Իր պարտականությունների կատարման համար անհրաժեշտ իրավական ակտերի 
իմացություն (այդ թվում` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն,  
համապատասխան ոլորտի` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրություն և այլ  
իրավական ակտեր)
դ) Պետական կազմակերպության զարգացման և բարեփոխման հայեցակարգ,  
հիմնադրույթներ մշակելու կարողություն:
    Մրցույթին մասնակցելու համար դիմած քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է  անձամբ` անձնագրով կամ անձը հաստատող փաստաթղթով: 
    Փաստաթղթերն  ընդունվում են ամեն օր` ժամը 9:00 – 16:00-ն (ընդմիջում` ժամը 13:00-14:00), բացի շաբաթ, կիրակի և տոնական օրերից, ք.Գավառ, Կենտրոնական Հրապարակ 7, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի անձնակազմի կառավարման բաժին, հեռ.` 060-65-06-26:
    Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է 2019 թվականի նոյեմբերի 12-ը:
   Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի անձնակազմի կառավարման բաժին:

                                                                ՀՀ  ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ

կարդալ ավելին...
02-10-2019

Հայկական Կարիտասի Գավառի  «Փոքրիկ իշխան» սոցիալական կենտրոնում  աշխատանքի են հրավիրում հոգեբանի:  Աշխատանքի համար կարող են դիմել համապատասխան կրթությամբ մասնագետներ՝ ինքնակենսագրական  ուղարկելով  a.tumasyan@caritas.am էլ. հասցեին մինչև ս.թ.  հոկտեմբերի 7-ը:  Ինքնակենսագրականները կարող եք նաև  ներկայացնել Գավառի «Փոքրիկ Իշխան» սոցիալական կենտրոն: Ընտրված թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

կարդալ ավելին...
« ‹ Prev Page 1 of 20 Next › »
Advertising