fon
logo
  

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիք համայնքը գտնվում է Գեղամա լեռնաշղթայի արևելյան լանջին, ծովի մակերեվույթից 2100 մետր բարձրության վրա: Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 3804.69 հա, որից բնակավայրերի՝ 161.84 հա, արդյունաբերական և ընդերքօգտագործման՝ 5.15 հա, էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի՝ 6.59 հա, հատուկ պահպանվող տարածքներ՝ 363.81 հա, ջրային տարածքներ՝ 22.77 հա:

Համայնքի հեռավորությունը պետական սահմանից՝ 60 կմ է, ՀՀ մայրաքաղաքից՝ 115 կմ, մարզկենտրոնից 14 կմ:

Գյուղի կլիման ձմռանը ցրտաշունչ է՝ ամռանը զով: Հաճախակի են չորային երաշտ տարիները, կարկտահարության դեպքերը, գրեթե ամեն տարի, որոնք բացասաբար են անդրադառնում գյուղատնտեսության զարգացման վրա, որով զբաղվում է համայնքի բնակչության հիմնական մասը:

Գյուղը վերաբնակեցվել է 1828-1830 թթ. բնակիչները եկել են արևմտյան Հայաստանի Կոգովիտ գավառից:

Համայնքում առկա է 522 տնտեսություն, բնակչությունը կազմում է 1786 մարդ, որից տղամարդիկ 885, կանայք՝ 901

 

 

Բնակչության

սեռատարիքային կազմ

Ընդհանուր

իգական

արական

Բնակչության թվաքանակը

1943

932

1011

Առկա

1786

901

885

0-4 տարեկան

162

71

91

5 տարեկան

23

10

13

6 տարեկան

17

8

9

7 տարեկան

18

7

11

8-14 տարեկան

132

64

68

15 տարեկան

19

9

10

16 տարեկան

15

8

7

17 տարեկան

17

9

8

18 տարեկան

18

8

10

16-62 տարեկան

1230

619

611

63 և ավելի տարեկան

185

113

72